Coronavirusexponeringar på flera håll i Raseborg – dessutom fortsätter besöksförbudet på bäddavdelningen

Bäddavdelningen i Ekenäs är ännu stängd för besökare. Bild: VN-arkiv/Jesper Sundström

Raseborgs stad meddelar att det har förekommit coronavirusexponeringar både i skolor och på ett daghem.

På tisdagseftermiddagen uppger Raseborgs stad i sin veckoöversikt över coronavirusläget i Raseborg att 68 fall har registrerats de två senaste veckorna (8.11-21.11.2021). Det innebär att incidensen, s...