Statligt coronastöd till två kulturaktörer i Västnyland

Frontmuseet i Hangö är en av mottagarna av statens coronastöd. Bild: VN-arkiv

Två västnyländska aktörer får 26 000 euro av statens coronastöd för konst- och kultursektorn. Syftet med stöden är att hjälpa dem att utveckla verksamheten och upprätthålla sysselsättningen.

Andelslaget Onoma i Fiskars får 6 000 euro och Krigshistoriska föreningen i Västnyland 20 000 euro av de närmare nio miljoner euro som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat till konst- och...