Coronarapporteringen skiftar fokus till vaccinationstäckningen

Institutet för hälsa och välfärd reviderar sin rapportering om coronaepidemin från och med torsdagen. Nu blir det större fokus på vaccinationstäckningen, uppger institutet. Bild: Jean Lindén/SPT

Institutet för hälsa och välfärd kommer inte längre att rabbla upp det totala antalet coronafall per dag.

Institutet för hälsa och välfärd ser över sin coronarapportering. Institutet förnyar sin webbplats och skiftar fokus från och med torsdagen.

Nu är det uppgifterna om vaccinationstäckningen och det totala antalet allvarliga sjukdomsfall som får företräde i rapporteringen. Genomgången av det totala antalet registrerade coronafall får däremot underordnad betydelse, uppger institutet.

Den sedvanliga lägesrapporten, som sammanfattar den senaste veckans situation, publiceras hädanefter på institutets webbplats på torsdagar.

I rapporten ingår bland annat uppgifter om vaccinationstäckningen, incidensen och förekomsten av coronaviruset i avloppsvattnet på olika håll i landet.

Lägesrapporten kommer inte längre att återge statistiken för det totala antalet registrerade coronafall per dag eftersom dessa siffror nu saknar relevans i rapporteringen, skriver institutet.

Uppgifterna om det totala antalet coronapatienter som får sjukhusvård uppdateras nu på måndagar, onsdagar och fredagar. Från och med första oktober publiceras inte längre uppgifter om antalet coronatest under helger.

Institutet motiverar förnyelsen med regeringens uppdaterade hybridstrategi.