Coronaintyg behövs nu

Bild: VN-ARKIV

Restaurangerna vill hålla öppet, kulturaktörer vill uppträda på scen. Vi vill återgå till det normala på ett tryggt sätt. Ge oss coronaintyg så fort som möjligt.

Över 122 000 finländare har insjuknat i covid-19 sedan epidemin landsteg i Finland i fjol.Måndagens siffra var 371 nya fall. Incidensen, alltså det totala antalet smittfall per 100 000 invånare de sen...