Coronafallen minskar igen – 93 nya fall på torsdagen

Snart har 60 procent av målgruppen för coronavaccinet fått sin första vaccindos. Bild: Jeanette Östman/SPT

Under 100 coronavirusfall har registrerats i i Finland under det senaste dygnet.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 93 nya coronafall på torsdagen. Det är en minskning med 20 fall från onsdagen.

Sammanlagt kan 964 dödsfall kopplas till coronaviruset.

Incidensen för hela landet är nu 29. Högst är incidensen i huvudstadsregionen, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.

I Finland har nu knappt 60 procent av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos coronavaccin. Nästan 14 procent har också fått den andra dosen.

Enligt onsdagens siffror har 5 167 200 coronatest utförts i Finland. Hittills har man konstaterat 141 fall av den mer smittsamma varianten delta.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistriktrapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns ((eller: rapporteras positiva laboratorieresultat))på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.