Coronafall i Kiilan koulu i Karis – drygt 30 i karantän

Stadens smittskyddsteam kontaktar dem som har exponerats i Kiila koulu i Karis. Bild: VN-Arkiv

Raseborgs stad uppger på tisdagen att det bekräftats ett fall av coronavirus i Kiilan koulu.

Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade, 28 elever och 5 som hör till skolans personal, senast under onsdagen per telefon och ger närmare anvisningar om karantän. Vårdnadshavare har fått vidare anvisningar samt information via Wilma om skolgången under karantäntiden.

De exponerade sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen.

Smittskyddsläkaren bestämmer datumen för karantän och isolering enligt en helhetsbedömning.

Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan i minst 10 dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn (48 h) innan eleven återvänder till skolan.