Coronaepidemin sänker Raseborgs Vattens resultat

Bild: Mostphotos

Affärsverket Raseborgs Vattens överskott beräknas bli 169 000 euro lägre än budgeterat i år på grund av minskad försäljning till följd av epidemin.

Raseborgs Vatten beräknas visa ett överskott på 380 000 euro i år, vilket är 169 000 euro lägre än budgeterat. Minskningen beror främst på minskad försäljning på grund av coronaepidemin, samt på en kraftig höjning av elkostnaderna.

Elkostnaderna upphandlades för ett år sedan och upphandlingen ledde till avsevärt högre kostnader för elektricitet. Det fick affärsverket dessvärre inte meddelande om – och därför kunde prishöjningen inte beaktas i årets budget.

Då budgeten för 2021 gjorts har budgetuppföljningen per den sista september följts. På sitt möte i tisdags fastställde direktionen för Raseborgs Vatten budgeten för nästa år och ekonomiplanen för 2022–2023.

Eftersom försäljningen av vattentjänster under år 2020 minskat med cirka 4 procent på årsnivå, uppskattar direktionen att försäljningen under år 2021 fortfarande kommer att ligga ungefär 3 procent under nivån 2019.

Höjer inte avgifter för vatten och avlopp

Vissa arbetskostnader korrigerades att bättre motsvara verkliga kostnader, men direktionen beslöt att inte höja avgifterna för vatten och avlopp. Orsaken är att storkonsumenterna – jordbruk och företag – på grund av epidemin har tillräckligt besvärliga tider ekonomiskt ändå. Vattenverket vill inte lägga ytterligare sten på bördan.

En höjning av vatten- och avloppsavgifterna brukar också leda till en tillfällig minskning av förbrukningen, vilket på kort sikt kunde leda till att inkomsterna ändå inte stiger, uppger Raseborgs Vattens direktionsordförande Mikael Borgman.

Kostnaderna skärs i stället ner genom minskning av personalen. Ett årsverke försvinner, men minskningen sker utan uppsägningar.

Överskottet år 2021 beräknas till 377 000 euro, efter att affärsverket betalat staden Raseborg cirka 600 000 euro som ersättning för grundkapitalet. Resultatet beräknas alltså bli ungefär lika som i år.

Mer läsning