Coronaepidemin fick ansökningarna om dagpenning att skjuta i höjden – omkring 500 fler ansökningar per dag

Under de senaste månaderna har Folkpensionsanstalten i genomsnitt per dag tagit emot 579 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Bild: SPT

I fjol slogs rekord då Folkpensionsanstalten betalade ut totalt 27 miljoner euro i dagpenning vid smittsam sjukdom. Vid slutet av augusti detta år var summan redan uppe i 83 miljoner.

Antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom har ökat märkbart under coronaepidemin, meddelar Folkpensionsanstalten.

Under augusti och september tog myndigheten i genomsnitt emot 579 ansökningar per dag. Ett år tidigare var motsvarande siffra 82.

I somras ledde det ökade antalet ansökningar till långa köer, men nu har man lyckats återgå till normal handläggningstid.

Målsättningen är att handläggningen ska ske inom 3 veckor efter att ansökan lämnats in. Då köerna var som längst under sommaren tvingades en del vänta på sitt beslut i upp till en månad.

Det ökade antalet ansökningar syns också i slutsumman Folkpensionsanstalten betalat ut.

I fjol betalades cirka 27 miljoner euro i dagpenning vid smittsam sjukdom, vilket är det största beloppet någonsin. Enbart fram till slutet av augusti i år uppgick summan till 83 miljoner euro.

Eftersom antalet ansökningar fortsättningsvis är stort väntar sig Folkpensionsanstalten en märkbart större slutsumma detta år än vid slutet av det senaste rekordåret 2020.