Coronadödsfallen bland äldre har minskat med hälften

Coronadödsfallen hos den äldre befolkningen har minskat sedan årsskiftet, bland andra åldersgrupper är siffran så gott som konstant. Bild: Jeanette Östman/SPT

Det är oklart om det minskande antalet dödsfall i covid-19 beror på att vaccinet fungerar eller på slumpen.

Personer över 90 år som dött i sviterna av covid-19 har minskat med hälften sedan december 2020. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL). Bland personer i åldern 70–79 har mängden dödsfall...