Corona i två skolor i Karis

Det har bekräftats coronafall i Karjaan yhteiskoulu (bilden) och Kiilan koulu i Karis. Karjaan yhteiskoulu övergår till distansundervisning för en vecka efter sportlovet. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Det har bekräftats fall av coronavirus i Karisskolorna Kiilan koulu och Karjaan yhteiskoulu. Det är fråga om sammankopplade fall av smitta.

I Kiilan koulu och Karjaan yhteiskoulu i Karis har fall av covid-19 bekräftats, uppger Raseborgs stad i ett pressmeddelande. Fallen är sammankopplade. Stadens smittskyddsteam kontaktar alla exponerade per telefon den här veckan.

De som exponerats sätts i karantän i 14 dagar enligt sista exponeringsdagen. I Karjaan yhteiskoulu har så pass många lärare blivit exponerade att skolan övergår till distansundervisning för en vecka efter sportlovet. Skolorna har sportlov den här veckan.

Under veckorna 6 och 7 har totalt fem nya coronafall konstaterats i Raseborg. Det kumulativa antalet är nu uppe i 90.

Vaccineringar framskrider

Vaccineringen av riskgrupper inleddes med personer födda åren 1952–1956. Nu kan staden erbjuda vaccin för en ännu större åldersgrupp. Från och med fredagen den 26 februari kan personer som hör till riskgrupp 1 och är födda 1952–1965 boka tid för vaccinering. Endast personer i riskgruppen, inte deras anhöriga, är berättigade till vaccinet i detta skede.

Staden fortsätter också vaccinera den äldre befolkningen, 1940 födda och äldre, inklusive närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Staden ringer upp alla 1940 födda och äldre i den takt man får tillgång till vaccin som lämpar sig för denna grupp.

745 personer som är äldre än 80 år har hittills vaccinerats.

– Tillgången till vaccin är fortsättningsvis liten, vi ber invånarna om tålamod. Alla som är villiga att ta vaccinet kommer att få det inom sinom tid, säger stadens hälsoservicechef Annika Rehn.

Raseborg följer strikt den nationella vaccinationsordningen.