Corona, ett spel på liv och död – eller ...

Men nu är det nya viruset inte enbart en hälsofråga. Följdverkningarna på världsekonomin har blivit vida större än man någonsin vågade tro.

I takt med att det dagligen droppar in nya fall av coronavirus står de flesta finländare som levande frågetecken. I en del medier basunerar man som första nyhet i varje sändning vad som hänt under den...