Cirkeln är sluten för Grundström

Camilla Grundström kommer att ha händerna fulla på Folktinget. Språkklimatet är hårt just nu. Bild: Kristoffer Nöjd

Camilla Grundström har jobbat en dryg månad som biträdande folktingssekreterare. Hon lämnade ett intressant och krävande jobb som utbildningsledare för enheten handel och service vid Axxell.

– Jag fick en chans som jag inte vågade låta passera. Jag har alltid litat på min intuition och hittills har det aldrig blivit fel.

Camilla Grundström ser på sätt och vis karriärsteget som att cirkeln sluts. Hon har jobbat med utbildningsfrågor de senaste 18 åren men har egentligen studerat förvaltning.

– I mitt nya jobb får jag kombinera dessa två.

Som biträdande folktingssekreterare får hon närma sig dessa frågor med den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, Svenskfinlands kulturella och samhälleliga förhållanden samt det svenska språkets ställning i Finland som ledstjärnor.

– Jag är glad att jag har fått möjligheten att se samhället från den här synvinkeln.

Grundströms nya kolleger har låtit henne förstå att de har haft fullt upp på sistone.

– Klimatet är ganska hårt för det svenskspråkiga Finland. Det finns starka krafter som vill nedmontera än den ena, än den andra svenska strukturen. Och det finns många fenomen som påverkar det svenskspråkiga, säger Grundström och räknar upp jourreformen, tingsrättsreformen, postlagsreformen, yrkesutbildningsreformen och förslaget att avgiftsbelägga skärgårdstrafiken.

– Det är inga små saker det handlar om. Och allt ska ske samtidigt. Det är en hiskelig brådska med allt och man tar farliga genvägar. Som finlandssvensk är man oroad.

Som ett resultat av detta har det för Folktinget i stor utsträckning handlat om att släcka bränder den senaste tiden.

– Men målet är att vi ska kunna jobba mer långsiktigt med attitydförändrande verksamhet. Vi måste presentera det svenska på ett trevligt sätt. Just nu funderar vi mycket på olika projekt och kampanjer inför Finland 100 år.

Reform i otakt

Grundström kommer att jobba med ärenden för utbildningsutskottet.

– Jag kan inte hela skalan från småbarnsfostran till universitetsutbildning, men kärnan i verksamheten är någorlunda bekant.

De senaste veckorna har hon jobbat med ett utlåtande om reformen av yrkesutbildningen.

– Det finns många bra saker i paketet. Men det är bekymmersamt att man redan nästa år ska skära ner finansieringen med 190 miljoner euro inom utbildningssektorn, medan den stora reformen planeras träda i kraft den 1 januari 2018. Yrkesutbildningsreformen och den ekonomiska nedskärningen går i otakt. 

Grundström frågar sig hur man ska trygga det svenskspråkiga utbildningsutbudet när det blir tufft ekonomiskt.

– Från mitt förra jobb så vet jag att det inte längre finns någon sparmån att tala om i administrationen. Nästa steg är att gå åt utbildningen.

Grundström tror att reformen inklusive den nya finansieringsmodellen kan leda till fler fusioner bland utbildningsanordnare, vilket kan påverka tillgängligheten till yrkesutbildning för den svenskspråkiga befolkningen. Det geografiska avståndet mellan hem- och studieort blir längre, utbildningsutbudet blir smalare och kostnadskrävande utbildningsinriktningar (examina) riskerar bli indragna oberoende av om det är vettigt eller inte med tanke på sysselsättningen.

Trivs på tåget

Att pendla mellan Helsingfors och Raseborg är inget problem för Grundström.

– Det tar 13 minuter med bil från Langansböle där jag bor till tågstationen i Karis. Nu kliver jag på tåget i stället för att gå in i Axxell. Jag brukar ta 7.20-tåget och ett lämpligt tåg tillbaka.

Grundström uppskattar den lugna stunden på tåget.

– Man får lite egen tid på tåget. Jag kan välja om jag vill jobba eller bara ta det lugnt.

Grundström som sitter i Raseborgs stadsfullmäktige för SDP har ännu inte bestämt sig om hon ska ställa upp i vårens kommunalval.

– Om man vill sköta sitt uppdrag som folkvald bra är det arbetskrävande. Det är många i politiken som vill kassera in sin fritid nu. Det är oroväckande. Vi kan inte alltid lita på att någon annan gör sådant som vi inte själva vill. Det ger möjlighet för fula fiskar att dyka upp. Samtidigt tycker jag att det är bra med rotation i leden. Man ska släppa fram nya förmågor.

Namn: Camilla Grundström.

Ålder: 50 år.

Utbildning: Politices magister.

Familj: De vuxna döttrarna Alexandra och Josephine, särbon Henrik.

Hobbyer: Båt- och stugliv, hantverk, resor, inredning, vinterbad.

Mer läsning