Chockartad avgiftshöjning uteblev

Övervakningsavgiften för tobaksförsäljning i Hangö, Raseborg och Ingå landar på 110 euro per år i stället för föreslagna 500 euro.

Små butiker som säljer tobak i Hangö, Raseborg och Ingå kan pusta ut. Övervakningsavgiften för tobaksförsäljning, som hotade att landa på hela 500 euro per kassa och försäljningsställe per år, blir enbart 110 euro. Sydspetsens miljöhälsa valde att omvärdera förslaget och beslöt i stället om en kompromiss på sitt möte i torsdags.

Göran Karlsson föreslog understödd av Erik Holmberg att man skulle fortsätta med den gamla avgiften 55 euro per år, som utgjort självkostnadspris för övervakningen. Efter det gav föredragande Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen vid miljöhälsan, ett nytt förslag om 110 euro per år och kassa. Det skulle motsvara självkostnadspris och innebära en kompromiss. Katrin Järvinen, Barbro Viljanen och Kalle Niemi röstade för föredragandes förslag som därmed godkändes.

Högre avgift – bättre folkhälsa

Det första förslaget om en höjning till 500 euro per år grundade sig på den nya tobakslagen som trädde i kraft i augusti. Hittills har avgiften varit 55 euro per år om till exempel en butik har färre än fem kassor. Från och med nästa år kan avgiften vara maximalt 500 euro per kassa. Statens mål med avgiften är att förbättra folkhälsan, då dyrare avgifter kan leda till färre försäljningsställen och dyrare tobak.

Inför mötet i torsdags föreslogs miljöhälsan ta ut högsta möjliga avgift för sin tillsyn. Förslaget grundade sig på att Hangös stadsfullmäktige, som huvudman i miljöhälsan, tidigare bestämt att de högsta avgifterna alltid ska tas ut om det bara är möjligt.

Mer läsning