Charlotte Lindh ny chef för småbarnspedagogik

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Bildningsnämnden i Raseborg har valt pedagogie magister Charlotte Lindh till ny chef för småbarnspedagogiken.