Charlotte Lindh ny chef för småbarnspedagogik

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Bildningsnämnden i Raseborg har valt pedagogie magister Charlotte Lindh till ny chef för småbarnspedagogiken.

Charlotte Lindh är i dag tf chef för småbarnspedagogiken i Raseborg.

– Hon kan tillträda som ordinarie genast då besvärstiden gått ut, säger bildningsnämndens ordförande Maj-Britt Malmén.

Som chef för småbarnspedagogiken, det som tidigare kallades dagvårdschef, är man huvudansvarig för kommunens dagvård och förskola.

Behörighetskraven för jobbet är lämplig högre högskoleexamen, utmärkta kunskaper i svenska eller finska samt goda kunskaper i det andra språket, erfarenhet av ledarskap, förtrogenhet med offentlig förvaltning, pedagogisk erfarenhet samt lämplighet för uppdraget.

Av chefen för småbarnspedagogik förväntar sig arbetsgivaren ett övergripande synsätt och förmåga att arbeta långsiktigt med utvecklingsfrågor, samt att denna ska vara förändringsorienterad och kreativ i rollen som ledare.

Speciell vikt har också lagts vid hanterandet av ekonomin då avdelningens nettobudget överskrider 15 miljoner euro och personalantalet är ungefär 280.

Utöver Charlotte Lindh hade också Sabina Ekström och Kerstin Lassinniemi sökt jobbet. Ekström har en högre yrkeshögskoleexamen som socionom, medan Lassinniemi är pedagogie magister precis som Lindh.

Mer läsning