Tröttnade på kommunens agerande – förde avloppsbeslut till domstolsprövning

Två invånare har anfört besvär över kommunens beslut om avloppet vid Snarsvägen. De lider av luktproblem, som de anser att kommunen inte åtgärdat tillräckligt effektivt.

Enligt invånarna som överklagat till Helsingfors förvaltningsdomstol är de utredningar som kommunen baserat sitt beslut om att flytta avloppet vid Snarsvägen på otillräckliga och inte objektiva. De menar att kostnadskalkylen för projektet är felaktig och kritiserar kommunen för att inte ge ut information som de har bett om.
I sitt svar till Helsingfors förvaltningsdomstol tillbakavisar kommunen kritiken och menar att flytten av avloppet är separat från problemen med luktolägenheter vid Snarsvägen. Kommunen har under sina försök att hitta källan till luktproblemen noterat att avloppet har dragits fel och därför måste flyttas.
Enligt kommunens svar har kommunen från första början aktivt samarbetat med invånarna för att utreda luktkällan. Kommunen anser att besvären ska förkastas.

ANDRA LÄSER