Inte Rasse och inte Åke – utan Bosse!

I Åbo har man Föli, i Tammerfors heter det Nysse och i Salo Paikku. Och nu är det klart att Raseborgs interna kollektivtrafik ska heta Bosse. Det beslutade stadsutvecklingssektionen i måndags.

Raseborgs interna kollektivtrafik ska heta Bosse.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
21.03.2023 11:01 UPPDATERAD 23.03.2023 18:40
I början av mars kunde raseborgarna ge förslag på vad stadens interna kollektivtrafik ska heta. Av 239 inkomna förslag stannade Raseborgs stadsutvecklingssektion för Bosse.
Tjänstemännen på stadens utvecklingsavdelning gjorde en första genomgång av förslagen och en bedömning enligt kriterierna som angavs i enkäten: namnet skulle gärna vara kort och ta i beaktande Raseborgs tvåspråkighet och således fungera på både svenska och finska.
Det populäraste förslaget var Rasse eller någon variant på det – namnet föreslogs 80 gånger. Stadsutvecklingsavdelningen konstaterade dock att termen har en negativ klang då det ordet också används för rasist. Ett annat populärt förslag var Busse, med varianter som Bussn, Buss'n och Bosse. 

ANDRA LÄSER