Centralsjukhus behövs

"Vi behöver vårt centralsjukhus men vi önskar också i fortsättningen att vi ska kunna påverka!"

Förvånansvärt nog har i debatten inte diskuterats Nylands specialställning med fyra välfärdsområden och Helsingfors med, HUS, centralsjukhuset med i lag stadgade uppgifter som undervisning, vård av sällsynta sjukdomar men också ansvaret för förstavården. Skillnaden mot i dag är att välfärdsområdena förhandlar med HUS i stället för att varje kommun har en representant i fullmäktige. En beredningsgrupp finns redan men utan representant från det svenska Nyland. Måtte detta inte vara en förvarning om kommande arbetssätt så att vi blir utanför.

Vi behöver vårt centralsjukhus men vi önskar också i fortsättningen att vi ska kunna påverka! Att coronapandemin ställer oväntade och orimliga krav på centralsjukhusets intensivvårdsavdelning underlättar inte läget. En rimlig arbetsfördelning måste fås till stånd.

Vi vill fortsättningsvis spela på fältet!

Ralf Backman SFP, Raseborg