Centralhandelskammaren vill se satsningar på trafikinfrastrukturen

Centralhandelskammaren befarar att statens satsningar på trafikinfrastrukturen är alltför begränsade. Bild: Ari Sundberg/SPT

Centralhandelskammaren påverkar att en fungerande trafikinfrastruktur är en förutsättning för att Finlands exportindustri ska förbli konkurrenskraftig.

Centralhandelskammaren anser att statens program för trafikinvesteringar är otillräckligt. Enligt organisationen bör investeringarna ökas för att infrastukturen ska hållas i skick.

"Finlands exportindustri står direkt eller indirekt för över 46 procent av Finlands bruttonationalprodukt. En av de viktigaste förutsättningarna för den är en bra och fungerande trafikinfrastruktur", säger Centralhandelskammarens ledande expert Päivi Wood i ett pressmeddelande.

Enligt organisationen är den nuvarande investeringsnivån för låg. Det innebär att flera samhälleligt betydelsefulla projekt inte kommer att bli av.

– Programmets ekonomiska ramar bygger på Trafik 12-planen och räcker tyvärr inte för att garantera en tillräcklig investeringsnivå i trafiknätet eller för att stödja företagens logistiska konkurrenskraft, säger Wood.

Enligt henne ser det ut som om programmet kommer att begränsas till punktinsatser som inte stöder regionernas livskraft eller tillväxt.