Valhörnan: Närståendevårdarna har rätt till vila

10.03.2023 19:14
Enligt lagen har en närståendevårdare rätt till 2–3 dagar avlastning per månad. Alltför ofta uppfylls rättigheten inte i praktiken. Orsaken ligger dels i bristen på vårdplatser för närståendevårdens behov, dels i att närståendevårdare fått erfara att den anhörigas kondition försämras under vårdavsnittet.
Systemet fallerar då närståendevårdare inte i praktiken kan utnyttja sin rätt till vila. Utan möjlighet till vila riskerar de att bli utmattade. Det behövs fler vårdplatser inom närståendevården och vårdaren ska kunna lita på att den anhöriga är i goda händer under vårdavsnittet.
Närståendevårdarna bidrar till att samhället sparar in miljontals euro. Deras hjälpande händer behövs mer än någonsin då befolkningen åldras och vi har en skriande brist på vårdplatser. Vi måste se till att närståendevårdarna får det stöd de behöver och har rätt till.
Karin Cederlöf, jurist, fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, kandidat i riksdagsvalet (SFP).

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.

ANDRA LÄSER