Forskning som räddar liv

Kampanj I dag firas Rosa bandets dag för att samla in medel för bröstcancerforskning. 67 000 bröstcancerpatienter är vid liv tack vare att forskare har utvecklat vårdmetoderna.

Finländska forskare har varit med i stora internationella projekt, vilket har säkerställt att också finländska patienter får nytta av effektiv vård.

– De undersökningar som gjorts i Finland är viktiga, och de har försäkrat att de nya vårdrekommendationerna fungerar också hos oss, säger cancerspecialisten, docent Riikka Huovinen vid universitetssjukhuset i Åbo.

Framstegen inom cancerforskning har under de senaste åren utvecklat både preventiva åtgärder och vård av bröstcancer på många sätt. Bland annat har forskningen bidragit till att mammografiscreeningen kunnat utvidgas till att omfatta också kvinnor i åldern 60–69 år. Tidigare riktades screeningen bara till kvinnor mellan 50 och 59 år.

– Vi vet också allt mer om uppkomsten av cancer och om dess biologiska egenskaper. Det går att klassificera undertyper av cancer, vilket också gör att vården har blivit allt mer individuell. Det finns inte bara en sorts bröstcancer, utan många olika typer som behandlas med olika vårdmetoder, säger Cancerstiftelsens överläkare Liisa Pylkkänen.

Forskning har också resulterat i en metod som gör att man kan identifiera så kallade väktarlymfkörtlar i armhålan. Genom att undersöka dem i stället för att ta bort alla lymfkörtlar i armhålan besparas många patienter från biverkningarna av en tömning.

Cancerstiftelsen Rosa bandet-fond har stött forskningen med stipendier från år 2004.

ANDRA LÄSER