Ledare: Invånare vill påverka - nya sätt behövs

Kommunerna står inför en utmaning att få vanliga människor engagerade i frågor som rör den egna kommunen.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
15.09.2022 19:26 UPPDATERAD 16.09.2022 09:51
Ett sätt att se hur aktiva och intresserade medborgarna är att påverka är att granska valdeltagandet i olika val. I senaste kommunalval var valdeltagande rekordlågt, endast 55,1 procent av de röstberättigade röstade. Den här siffran är väldigt låg och oroväckande. Kommunalvalet borde vara det val som intresserar invånarna mest. De folkvalda i kommunerna fattar beslut som berör invånarnas vardag, till exempel var det ska finnas skolor och daghem, var det ska byggas cykelvägar eller vilken väg som ska repareras.
Valforskarna såg ännu inte det låga valdeltagandet som ett hot mot demokratin trots att endast drygt hälften av de röstberättigade röstade. I valet förra sommaren fanns några förmildrande omständigheter såsom coronapandemin och tidpunkten för valet, det blev ju flyttat från april till juni. Statsvetare Thomas Karv sade i en intervju i HBL att valdeltagandet är en barometer på hur mycket folk bryr sig och att resultatet nu visar att människorna inte bryr sig.
Här behöver partierna se sig själva i spegeln. Hur ska det i valkampanjen lyfta fram frågorna så att väljarna engagerar sig och förstår att kommunalvalet handlar om saker som påverkar livet i den egna kommunen.

ANDRA LÄSER