Snåresalens ytterväggar saneras

Renoveringen av Snåresalens hus blev mer omfattande än staden hade tänkt. 150 000 euro är reserverat i budgeten för i år, men det kommer inte att räcka. Behovet är dubbelt upp.

Fuktskada. En stor del av stockarna i Snåresalens byggnad är fuktskadade och måste bytas ut.
Under sommaren har renoveringen av ena gaveln och väggen mot innergården på Snåresalen renoverats. Renoveringen är rätt omfattande, eftersom stockarna i väggarna har blivit fuktskadade.
ANDRA LÄSER