Räddar inte men underlättar

– Vi är exceptionellt nöjda med hur kommunerna tagit emot våra förslag, säger Minna Kuivalainen som jobbar med invandrarfrågor på NTM-centralen.

Tacksam. Minna Kuivalainen är Sjundeåbo, tillsvidare, och glad över hur de nyländska kommunerna ställt upp i flyktingsituationen.
Specialplanerare Minna Kuivalainen är en av dem på närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland som planerat hur kommunplatserna ska fördelas i regionen. I januari räknade man hur många personer som väntar på besked om uppehållstillstånd i Nyland. När man uppskattade att 30–35 procent av dem som finns i regionen beviljas uppehållstillstånd kom man fram till siffran 2 819. Den summan fördelade man på de tjugo kommunerna i Nyland i förhållande till kommunernas invånarantal.
Alla nyländska kommuner har ännu inte gett det slutliga beskedet om hur många kommunplatser de beviljar, de sista besluten väntas i mitten av juni. Men hittills är Kuivalainen glad över de besked man fått från kommunerna.
– Vi är exceptionellt nöjda med hur kommunerna tagit emot våra förslag.
Ser man på de västnyländska kommunernas beslut sticker Sjundeås beslut att inte ge kommunplatser till minderåriga ut.
– De minderårigas situation är kritisk. Det finns i rådande stund ett drygt hundratal kommunplatser för minderåriga i Nyland. Men antalet minderåriga asylsökande är kring 600. Det råder med andra ord brist på flera hundra platser.
Men Kuivalainen ställer sig förstående till Sjundeås beslut.
– Av ensamma minderåriga är största delen mellan 15 och 17 år och de borde få en studieplats. I Sjundeå finns inte möjlighet till det och knappt några förbindelser till studieorter heller. Detsamma gäller infödda Sjundeåunga, säger Kuivalainen.

Tusen platser i år?

Trycket på Helsingfors, Vanda och Esbo är enormt eftersom många asylsökande och flyktingar som beviljats uppehållstillstånd söker sig dit självmant, precis som många vanliga finländare gör. Därför har man exempelvis för Helsingfors del flyttat 300 kommunplatser från stadens andel till de övriga kommunerna i Nyland.
Det har fram tills nu beviljats 730 kommunplatser i Nyland och man hoppas komma upp till 1 000 platser i år.
– De nu beviljade kommunplatserna i Nyland räddar inte situationen men det underlättar en hel del. Vi är väldigt tacksamma att kommunerna varit så villiga att delta i detta talkoarbete.

ANDRA LÄSER