Denis Strandell om Koverhar: Framtiden tar form

Under de tio år som gått sedan FN-steel i Koverhar i Lappvik gick i konkurs har det varit ett antal turer som involverat allt från gasrör och kringflytande skräp till Elokapina- och Greenpeace-aktivister. Nu är blicken riktad framåt, med återvinning i siktet.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell tror på en fin framtid för Koverhar.
Sommaren 2012 tog allt abrupt slut i och med FN-steels konkurs. Masugnen i Koverhar tystnade för gott.
ANDRA LÄSER