Baltops kommer närmare – Nylands brigad med i år igen

Den årliga USA-ledda marinövningen Baltops ordnas i år längs delar av finska kusten. Trots att övningen kommer närmare i år deltar Nylands brigad med nästan hundra man färre än i fjol.

Baltops 2015. I fjol var en av Baltops huvudpunkter landstigningsövningar i Utska i Polen. Övningsoperationerna planerades och verkställdes från det brittiska helikopterhangarfartyget HMS Ocean. I år kommer någonting liknande att ske på finskt territorium.
Johan Kvarnström
22.02.2016 19:00
– Det är planerat att vi deltar med 150 man. Det är färre än i fjol då vi var nästan 250, säger Kjell Törner, brigadkommendör för Nylands brigad.
Det florerar uppgifter om landstigningsövningar i Hangö, men Törner är förtegen om platsuppgifter.
– Kanske det är hela finska kusten, men för ingående information måste du i det här skedet kontakta ministeriet.
Även i övrigt avböjer han att kommentera övningen i detta skede och hänvisar till Försvarsministeriet.

Ministeriet förteget

Ministeriets kommunikationsdirektör Max Arhippainen är inte heller ivrig att kommunicera.
– Det enda jag kan bekräfta är att övningen ordnas och det sker delvis i Finland, säger Arhippainen.
Han motiverar den knapphändiga informationen med att man måste vara noggrann med officiella uttalanden i frågor som involverar många länder i samarbete.

Relativt fristående övning

Baltops (Baltic Operations) är en övning som ordnats av USA:s flotta sedan 1971 som en gemensam övning för dess allierade. Den har sedan 1993 bindningar till Natoprogrammet Partnership for Peace och under denna tid har tio europeiska stater anslutit sig till Nato.
Vanligtvis deltar åtminstone Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA i övningen.
Enligt Yle kommer beväringarna från Nylands brigad att inkvarteras på ett nederländskt fartyg under övningen.
Baltopsövningarna är så omfattande att de planeras under en lång period, varpå militära talesmän brukar konstatera att de inte ska ses som militärpolitiska reaktioner på aktuella händelser.
Övningen är den största i sitt slag på Östersjön.

ANDRA LÄSER