Raseborgs kyrkliga samfällighet fick miljödiplom – miljötänk en del av vardagen i församlingarna

Kyrkans miljödiplom gick i år till Raseborgs kyrkliga samfällighet. De tre församlingarna i Raseborg beaktar miljön på alla plan i verksamheten, lyder det.

Duktigt. Församlingarna i Raseborg är bland annat bra på att sköta begravningsplatser och tar miljöfrågor i beaktande.
VN
13.08.2019 19:00
Kyrkostyrelsen har beviljat Raseborgs kyrkliga samfällighet miljödiplomet, vilket är ett tecken på seriöst arbete för miljön.
Församlingarna i Raseborg beaktar miljön då det gäller allt från energibruk, skötsel av begravningsplatser, grönområden och skogsområden till lägergårdarnas verksamhet. Även sophantering, städning, samt materialanskaffning beaktas med miljötänk.
Raseborgs kyrkliga samfällighet granskades och en miljöbesiktning gjordes för att kartlägga situationen innan man kunde fatta ett beslut.
– Det var glädjande att under arbetets gång komma underfund med att omsorgen om miljön redan utgjorde en del av församlingarnas vardagliga liv i åtgärder som återvinning och val av miljövänliga produkter framför engångsprodukter, skriver samfälligheten i ett pressmeddelande.
Det är inte första gång som samfälligheten satsat på diplomet. Initiativet och de första stegen mot ett miljödiplom togs redan för fyra år sedan, år 2015, av dåvarande förtroendevalda.
Samfälligheten satsar nu på ökad miljömedvetenhet bland personalen i hopp om att miljön ska bli en naturlig del av hela organisationens verksamhetskultur.
Diplomet är tidsbundet och ett förnyande baserar sig på huruvida åtgärdsprogrammet har förverkligats. Samfällighetens miljödiplom är i kraft till och med 2023 och erbjuder församlingarna ett verktyg för att beakta miljötänk i sin verksamhet.