Insändare: Släpp in ljuset i kyrkan

15.08.2022 14:25
Jag har ofta undrat över orsaken till de igenmurade korfönstren på östra fasaden av Ekenäs kyrka. Uppgifterna om igenmurandet varierar, och reparationer åren 1957-59 respektive 1987-90 anges som alternativ. Men tidpunkten när det skedde är kanske mindre viktig än anledningen till att fönstren helt murades igen.
Glasmålningarna från 1920-talet som nu finns på norra och södra väggen har senast utgjort dessa korfönster. Enligt kyrkans egen broschyr flyttades de till sina nuvarande platser eftersom man ville framhäva altaruppsättningens skönhet och glasmålningarna ansågs konkurrera med altartavlan. Man kan lätt hålla med om att det här var ett riktigt beslut, för glasmålningarna och altarmålningen med alldeles olika visuella uttryck gav tillsammans ett mycket oroligt intryck. 
Men ändå förundrar man sig över varför korfönstren murades igen och inte bevarades som de klara fönster som de tydligen varit, att döma av fotografier från början av förra seklet. På dem kan man se hur ljuset från fönstren inverkar på hela rummet och ger altartavlan en naturlig och framförallt symbolisk inramning. Som en följd av igenmurandet hindras nu både det yttre ljuset att stråla in och det inre ljuset att stråla ut. Östra fasaden är utifrån helt stum. 
Att på nytt öppna korfönstren skulle öppna hela kyrkan och göra den ännu mera inbjudande. Korfönstrens placering rakt mot ingången skulle skapa en dialog mellan det yttre och det inre rummet och betona själva kyrkorummets roll som port.
Susanne Gottberg, Bildkonstnär, Ekenäs