Åtta ville bygga vattenledningen från Degerby till Störsvik – den här entreprenören fick uppdraget

Kommunstyrelsen valde i måndags ett företag från Åboland för byggandet av en vattenledning mellan Ingå och Sjundeå.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
16.08.2022 20:05
Åtta företag gav anbud på projektet att bygga en förbindelseledning från Degerby till Störsvik. Ett av anbuden förkastades eftersom det inte fyllde upphandlingskriterierna. Av de sju övriga valdes anbudet av företaget Maanrakennus Marela, som gick på drygt 1,6 miljoner euro.

ANDRA LÄSER