"Problem om majoriteten är tyst"

Fler åsikter borde lyftas fram i fullmäktige. Det skulle ge en rättvisare bild av kommunalpolitiken, säger Fredrika Åkerö.

Kommunerna är viktiga också i framtiden, säger Fredrika Åkerö.

Fredrika Åkerö, ungdomssekreterare i Raseborg och samtidigt ledamot i stadsfullmäktige på ett SFP-mandat, säger att hon gärna tänker i cykler på tio år när det gäller engagemang. Efter ett decennium kan det vara bra att reflektera över sitt åtagande.

– Saker ska inte börja gå för mycket på rutin.

Åkerö ställer inte upp i det stundande kommunalvalet. Efter tolv år som folkvald, med start 2005 i Karis stadsfullmäktige, är det dags att stiga av, säger hon.

– Nu då jag är tjänsteman inom Raseborgs stad är det onödigt att skapa en situation som kan leda till missförstånd. Jag vill betona att det inte är olagligt för en kommunalt anställd att delta i kommunalpolitiken, men för mig som enhetschef märks det på ett annat sätt.

– För min del är det okej att ta en paus. Jag känner att jag kan fortsätta tjäna kommunen.

Kan bli mer gripbar

Fredrika Åkerö säger att de planerade landskapen känns både spännande och krävande. Den nya nivån med alla utmaningar borde också prägla kommunalvalsdebatten, tycker hon. På samma gång förstår hon om frågorna känns svåra att hantera.

Hon konstaterar att kommunalpolitiken i framtiden kan bli mer gripbar för var och en då vårdfrågorna lyfts ut.

– Det som engagerar mest är skolorna, konstgräs, tekniska frågor ...

Samtidigt kvarstår fullmäktiges uppgift att hålla ett öga på vad som sker på högre nivå, inte minst under övergångstiden, säger Åkerö.

Är kommunen viktig i framtiden?

– Det är den. Vi ska också tycka att den är viktig. Vi är aldrig vinnare i ett större sammanhang, säger hon och förklarar att samhällena i Västnyland inte kan räkna med mera service i större helheter där huvudstadsregionen dominerar.

Ingen show

Fredrika Åkerö säger att politiken inte jämt ter sig så häftig, men att den inte heller måste göra det.

– Politiker gör substansarbete. Inte kan vi göra show hela tiden, säger hon och uppmanar alla att på allvar fundera på sin möjlighet att påverka.

I fullmäktigesalarna ser hon gärna ett bredare engagemang. Även i de fall ett ärende är mer eller mindre klart då det behandlas i salen borde företrädarna för de olika åsikterna bemöda sig om att motivera sin ståndpunkt.

– Vi har ett problem om en majoritet är tyst. Det ger en förvrängd bild av ett ärende om tre fyra talar mot och 30 samtidigt sitter tysta – och sedan röstas frågan igenom med en överväldigande majoritet. Hur ser det riktigt ut?

– Det här är frågor som vi hela tiden måste fundera på.

ANDRA LÄSER