Ledare: Vågspel bland vågor leder fort till döden

I Finland drunknar betydligt fler personer än i Sverige. Attityderna till sjön släpar efter hos oss. Många verkar inte sky en våghalsig inställning till vattnet.

Attityderna till säkerhet vid stranden och i småbåtar lever till en del kvar i det förgångna i vårt land. Under de senaste årtiondena har antalet döda i vägtrafiken kontinuerligt minskat hos oss, men riktigt samma utveckling kan inte skönjas när det gäller antalet drunkningsolyckor.

ANDRA LÄSER