Grundlagsutskottet ger grönt ljus för att stänga gym och köpcenter – men vill se kompensation för företagarna

Grundlagsutskottet godkänner temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar, som ska ge regionala och lokala myndigheter redskap att begränsa privat näringsverksamhet.

Grundlagsutskottet ger grönt ljus för att begränsa privata näringsidkares verksamhet med stöd av smittskyddslagen. Då kan regionala myndigheter till exempel beordra stängning av gym och köpcenter.
De ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar som regeringen föreslår är som helhet betraktade grundlagsenliga och nödvändiga. Men i detaljerna finns en del som behöver justeras, meddelar ett enhälligt grundlagsutskott på torsdagen.
ANDRA LÄSER