Gardberg center fick ny ordförande, förbereder utmanande arkivflytt

Kim Björklund tar över som ordförande för lokalhistoriska föreningen Gardberg Center. Han ersätter Christer Kuvaja som har varit föreningens ordförande i sex år.

Ny och gammal. Kim Björklund blir ny ordförande för Gardberg Center efter Christer Kuvaja.
Kuvaja kommer framöver att finnas med i en styrgrupp som leder arbetet med föreningens nya ambitiösa bokprojekt Hantverkare och handelsidkare i Karis köping under åren 1900–2009. Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo har förbundit sig att stödja projektet under åren 2020–2022.
Under verksamhetsåret 2019 utkom på föreningens eget förlag biografin om John Gardberg, författad av Victor Wilson, med boktiteln En stor aktör i ett litet samhälle, John Gardberg 1899–1974. Boken säljs i lokalarkivet Arresten, i Luckan och i de lokala bokhandlarna.
Verksamhetsplanen för 2020 slogs fast på höstmötet. Tidskriften Ta Plats kommer att utkomma med två nummer under året, redktör är Agneta Sjöblom. Föreningen ordnar två skrivseminarier och en utfärd.
En stor utmaning för föreningen är lokalarkivet Arrestens framtida flytt från Fokus. För tillfället utreder föreningens styrelse i samråd med staden möjliga alternativ. En förhoppning och prioritet är att tillsammans med arkivet i Fiskars kunna flytta ihop i fungerande utrymmen i Karis, såväl vad gäller uppbevaringen av arkivmaterial som kontors- och forskarutrymmen.
I föreningens styrelse sitter förutom Kim Björklund även Thua-Lill Eliasson, Agneta Sjöblom, Klara Sacklén-Sjöblom, Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield, Christoffer Holm och Meri Arni-Kauttu (ny). Ersättare är Matias Kaihovirta, Robert Louhimies och Karola Holmström.
ANDRA LÄSER