Insändare: Stoppa centraliseringen av yrkesutbildning

31.03.2023 19:03
Nedskärningarna i yrkesutbildningen under de senaste åren har lett till en ökad centralisering av yrkesutbildningen. Fenomenet har många negativa konsekvenser som främst påverkar oss unga. Många unga behöver flytta redan som 15-åring hemifrån för att skolvägen är för lång. Däremot erbjuds gymnasieutbildning på alla håll av landet, vilket visar tydligt att yrkesutbildningen värderas mindre av vårt samhälle.
Samtidigt som det finns en stor brist av bland annat närvårdare på många håll i landet, så har man inte förstått vikten av tillgänglig yrkesutbildning runt om i landet. Bristen på yrkeskunniga unga inom många branscher beror inte bara på löner och arbetsförhållanden, utan på brist av utbildningsmöjligheter. I många fall väljer unga ett gymnasium nära sitt hem över yrkesutbildning på en annan ort så väl på ekonomiska som personliga skäl. Studiestöden för dem som flyttar hemifrån i Finland är låga och kan hindra många från att söka till yrkesutbildningen om studieplatsen ligger på en annan ort.
Men konsekvenserna påverkar inte endast de unga, utan i en stor utsträckning även företagen och arbetsmarknaderna inom många regioner. Då yrkesutbildningen flyttas till större orter mister dessa regioner kunnig arbetskraft då många unga inte flyttar tillbaka efter sina studier.
Yrkesutbildningen är en drivande ekonomisk motor inom många regioner och olika företag och innovationer skapas runt skolorna. Samtidigt ger yrkesutbildningen företagen en garanti över framtid arbetskraft. Ökad centralisering av yrkesutbildningen försvagar därför den ekonomiska aktiviteten inom många regioner.
Yrkesutbildningen ska finnas där unga och arbetsplatserna befinner sig. Det är även viktigt att kontinuerligt hålla koll på var utbildning erbjuds i vårt land. Tyvärr har den nuvarande trenden av centralisering främst berott på en bristfällig finansiering, vilket lett till bristande möjligheter för både unga och företagen. De stora sparåtgärderna på yrkesutbildning under Sipiläs regering lyckades uppnå besparingar på kort sikt, men kostnaderna för samhället på en längre sikt är betydande. Skär inte ner på framtidens yrkeskår!
Cecilia Huhtala, Förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund

ANDRA LÄSER