Utegym planeras i Karis och rink i Pojo

Prognosen visar att avdelningarna som lyder under fritidsnämnden i Raseborg skulle underskrida sin nettobudget med 32 000 euro i år. Troligen planar det ut ännu innan budgetåret är slut.

Nästa år får Karis ett utomhusgym. Det anläggs i Karis idrottspark. Bildens gym finns vid motionsspåret i Hangöby i Hangö.

Raseborgs fritidsnämnd tog i torsdags del av budgetuppföljningar för avdelningarna museer, bibliotek och fritid. De här avdelningarna lyder under fritidsnämnden.

Fritidsnämndens nettoram uppgår till 4 miljoner euro. Per den sista september är utfallet nästan 3 miljoner. Prognosen visar att avdelningarna sammantaget underskrider nettobudgeten med 32 000 euro i år.

Räkningar på ingång

Fritidschef Reino Kärkkäinen säger att det slutliga utfallet vid årets slut troligtvis ändå ligger närmare 100 procent, i stället för en underskridning av budgeten.

– Det beror på att vi har en del fakturor på ingång ännu i december.

Bland annat väntas räkningen för skydd som idrottssidan köpt till höjdhoppsmadrasser i Ekenäs och Karis.

– De har utsatts för ofog då de varit oskyddade utomhus, säger Kärkkäinen.

En annan faktura som man vet att är på väg är den för den nya belysningen vid Västerby motionsspår.

– Fas 1 av det här projektet har förverkligats i år. Vi har bytt ut armaturen till ledarmatur runt den kortaste motionsslingan. De flesta stolparna måste också bytas ut och elkabeln grävdes ner.

Projektet kostade ungefär 40 000 euro och kommer följas upp av fas 2 under nästa år. Fas 2 ingår i investeringsplanen för åren 2018–2020 som nämnden också hade på agendan i torsdags.

Belysningen i Västerby, fas 2, beräknas kosta 70 000 euro. I investeringsplanen ingår också byggandet av Pojo ishockeyrink och näridrottsplats under nästa år till en beräknad kostnad på 130 000 euro.

Den tredje större investeringen under nästa år gäller planering och byggande av ett utegym vid Karis idrottspark till en kostnad på 75 000 euro.

– Det är tänkt att placeras i ändarna av bollhallen och ishallen. Anledningen till att vi valt den här platsen är att det ligger bra till vad gäller bebyggelse, det är många som kan tänkas använda den och det minskar risken för ofog, säger Kärkkäinen.

Apparaterna ska vara sådana att vanliga motionärer kan använda dem – dock så att apparaternas motstånd kan regleras från lätt till litet mer krävande för den som det önskar.

Rink nära brandstation

Pojos nya ishockeyrink ska anläggas bakom brandstationen i kyrkbyn. Där finns en plan plats som visserligen kräver markberedning, men i övrigt är väl lämpad för en rink.

– Att brandstationen ligger nära är ju också bekvämt – det är nära till vattenanslutningen med andra ord.

Rinken får en sarg, målen placeras utanför rinken där det också ska finnas korgar för basket.

– Eventuellt får platsen också motionsapparater för utomhusbruk, det beror litet på hur mycket statliga medel vi får och vad rinken och markarbetet kommer att kosta, säger Kärkkäinen.

För det är en sak han kommer satsa hårt på; att söka extern finansiering, bland annat via Regionförvaltningsverket.

– Och eventuellt Leaderpengar via Pomoväst. En del tycker det är så jobbigt att söka pengar från olika håll, men det är litet som med lotto. Om man inte lämnar in en lottorad kan man inte heller vinna, säger han.

ANDRA LÄSER