Hysterisk uppståndelse

Nog måtte det vara brist på argument från läkemedelsindustrin och deras hejdukar då man till och med börjar hota med tvångsvaccinering.

Jag är oerhört förundrad och konfunderad över den hysteriska uppståndelsen rörande ett mässlingsfall i Larsmo. Man kunde tro att det var frågan om pesten eller spanska sjukan!
Nog måtte det vara brist på argument från läkemedelsindustrin och deras hejdukar då man till och med börjar hota med tvångsvaccinering och andra repressalier mot familjer som har mod att tänka med egen hjärna. Vi börjar närma oss regimen i Nordkorea där systemet står för tänkandet.
Jag hade själv mässling då jag var 11 år. Inget av min fem syskon fick sjukdomen, inte heller någon i den skola jag gick i. Min syster fick scharlakansfeber – inget av syskonen insjuknade, inte heller någon i skolan. Samma sak hände när min bror fick polio – ingen i hans absoluta närhet eller i skolan blev smittad. Nämnas bör att vi bodde mycket trångt – låg ”skavfötters” i samma rum. Det är nog andra orsaker som gör att man insjuknar, inte minst av vaccin. Alla människor reagerar olika på mediciner och vacciner, men vid vaccinering får alla samma dos, vilket kan vara ödesdigert för överkänsliga personer.
Man talar om ökad information i saken. Det är mycket bra tycker jag, men låt folk veta sanningen, den riktiga sanningen. Inte bara den ”officiella” sanningen som har lobbats igenom på hög nivå.
Jag har som homeopat flera gånger anlitats av patienter som skadats svårt av pandemrixvaccineringen som 2009 efter intensivt lobbande godkändes av EU-kommissionen och marknadsfördes också då hysteriskt trots otaliga varningar. Det mest absurda av alla vacciner är väl ändå vaccineringen mot livmoderhalscancer som pådyvlas till och med småflickor under tonåren. Detta vaccin ger ett synnerligen dåligt skydd, men det värsta är att man på detta sätt lär ungdomarna att inte använda kondom vid samlag vilket gör att risken för andra könssjukdomar och ofrivilliga graviditeter ökar för att inte tala om skador av vaccinet.
Jag rekommenderar på det varmaste alla att läsa professorn, läkaren och forskaren Peter C Götzsches bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”. Götzsche talar av erfarenhet som försäljningschef för ett internationellt läkemedelsföretag. Efter läsningen av denna bok måste man, både som lekman eller läkare, ompröva sitt förtroende för vad som är forskning och vad som är marknadsföring. Om Götzsche skulle ljuga på en enda punkt skulle han nog redan ha varit inburad. Medierna har valt att förbigå hans uttalanden och böcker med isande tystnad. Han borde vara en solklar kandidat för Nobels medicinpris!

Karl Augustson

homeopat, Tenala