Klädpeng för personal på daghem valsar runt både i Hangö och i Raseborg

Stadsstyrelsen i Raseborg hade frågan om en så kallad klädpeng till daghemspersonalen på agendan i måndags. Frågan har bollats fram och tillbaka sedan i våras. Också i Hangö är saken aktuell.

Personalen vid daghemmen använder sina egna, personliga utomhus- och regnkläder då man vistas ute med barnen.
Johanna Lemström
Thomas Sundström
21.10.2021 12:01
Med Anita Westerholm som första undertecknare lämnades i maj en motion om yrkeskläder för daghemspersonalen till Raseborgs stadsfullmäktige. Sedan dess har motionen valsat runt i nämnder och sektioner för att i måndags åter landa hos stadsstyrelsen.