De vill öppna nya portar för unga

Ingå får en ny ungdomsverkstad i höst. Målet är att skapa meningsfull verksamhet som hjälper unga framåt i livet.

Glada miner. Sara Hellsten, Cathrin Nyholm, Janne Lahtia, Saara Rapeli och Kirsi Pennanen-Kyttälä ser fram emot att utveckla ungdoms- och verkstadsarbetet i Ingå.
10.05.2017 07:00
I augusti ska Ingå få en ny anställd med uppgift att leda den nya ungdomsverkstad som ska starta under hösten. Verkstaden ska erbjuda en plats för arbetslösa unga som behöver stöd i vardagen och hjälp med att skapa rutiner, sociala kontakter eller nätverk.
– Det ska inte bli en förvaringsplats. Vi jobbar hårt för att det ska bli meningsfull sysselsättning för de unga, sysselsättning som kan öppna nya portar vidare för dem, säger Sara Hellsten, som jobbar som uppsökande ungdomsarbetare i Ingå.
Redan nu har det uppsökande ungdomsarbetet etablerat ett gott samarbete med lokala företag, något som ungdomssektorn hoppas på att utveckla vidare.
– Vi har hittat personer bland lokala företagare som är villiga att gå bredvid den unga en tid för att hjälpa dem vidare. Sånt hoppas vi mera på i framtiden, säger Hellsten.
Antalet unga arbetslösa under 30 har sjunkit från 66 i höstas till 35 nu, främst tack vare att arbetsmarknaden förändrats. Nu kartläggs de unga arbetslösas situation i kommunen genom en enkät som publiceras på webbplatsen och skickas till under 30-åriga arbetssökande via arbetskraftsbyrån.

Bygger fladdermushotell

Verkstaden kan också erbjuda sysselsättning inom kommunen – en teknikintresserad ungdom kan få jobba med kommunens it-ansvariga under en viss tid, eller också kan man få jobba i biblioteket.
– En del av våra klienter behöver daglig verksamhet för att komma vidare, säger Hellsten.
Ungdomsverkstaden kommer att ordnas i samarbete med den verkstad för vuxna som redan nu fungerar i kommunen. Där jobbar nu sex långtidsarbetslösa med projekt inom olika branscher. Små reparationsarbetet, till exempel av stolar på daghem eller bord på rådgivningen, eller målning av arkivskåp kan höra till sysslorna.
– Just nu har vi ett projekt att tillverka fladdermusholkar. Fem är beställda. Det är ett arbete där man kan öva sig att vara noggrann och koncentrerad, säger Kirsi Pennanen-Kyttälä, som leder jobbet i verkstaden.
– Vi gör också trädgårdsarbeten, städer stränderna och håller rent kring sopkärl i kommunen. Dessutom är en person sysselsatt i tvätteriet på seniorboendet.
En central del av verkstaden är också den loppmarknad som finns på Fjärdvägen 8 i Lilla hamnen. Vem som helst är välkommen att göra fynd på loppmarknaden, som är öppen på måndags- och onsdagseftermiddagar.

Drömmer om en teatergrupp

Ungdomsarbetet i Ingå genomgår för närvarande en dynamisk fas. Sedan en dryg vecka tillbaka har ungdomssektorn en ny ansvarig ungdomsledare. Janne Lahtia har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomsverkstäder i Vanda. Där kombinerade han verkstaden med sitt andra intresse, teater.
– Jag har jobbat länge med ungdomar och teater. Jag har varit regissör i amatörteatergrupper i Helsingfors, Vanda, Vichtis, Kyrkslätt, Jyväskylä och Karleby under tjugo år. Att kombinera teater med verkstadsarbetet fungerade mycket bra, säger han.
Till drömmarna i Ingå hör att starta en teatergrupp och satsa på kulturellt ungdomsarbete.
– Teater är ett bra medel att behandla olika saker som de unga genomgår. Man kan också behandla känslor, motivation och söka olika alternativ för de ungas liv. Det är också en övning i att uttrycka sig, säger Lahtia.
– Också de vuxna skulle behöva någon form av skapande verksamhet så att de skulle få släppa loss lite, säger Kirsi Pennanen-Kyttälä, som liksom Lahtia har teaterbakgrund som utbildad rekvisitör.

Berättar digitala historier

Kulturellt ungdomsarbete kommer också Cathrin Nyholm, praktikant inom ungdomsväsendet, att bjuda på. Under fyra ladies' nights, konceptet för flickor i Ingå, kommer hon att leda de unga i utformandet av sin egen digitala historia.
– Det går ut på att man väljer bilder, musik och eventuellt tal och sätter ihop dem till en digital berättelse. Man kan välja vilket tema som helst, och man får göra allt själv, säger hon.
Projektet avslutas med en gala och en digital utställning som enligt planerna kommer att synas i biblioteket och på sociala medier.

ANDRA LÄSER