Kolumn: Utsatta ska få mer hjälp över krisen

13.12.2022 14:30
Luciadagens budskap om hopp, medmänsklighet och ljus i mörker är mer än behövligt i år. På relativt nära håll pågår ett krig där Ukrainas suveränitet hotas och civila dödas. I jämförelse med den kampen har vi det väldigt väl ställt här i Finland. Det betyder inte att en av krigets följder för oss, energikrisen, vore oviktig. Tvärtom prövas vår, ja hela Europas, resiliens då någonting så grundläggande som tillräcklig tillgång till el blir ett frågetecken. Det här är också den första jultiden på årtionden då köpkraften märkbart försämrats. Matpriserna skjuter i höjden, elen är rekorddyr. De ekonomiska prognoserna utlovar tyvärr ingen snabb lättnad, men nu är inte läge att lamslås. Det finns ljusglimtar och ljuset har egenskapen att sprida sig.
För det första står vi som land förhållandevis bra rustade för den här prövningen. Länder som varit mer beroende av naturgas och olja har en betydligt svårare inflation att hantera. De som avfärdat den gröna omställningen begick ett enormt misstag. Hos oss är det främst en del av industrin som är beroende av gas och den försörjningen tryggas med den flytande LNG-terminalen som placeras i Ingå.
En andra god sak är det starka sysselsättningsläget. Dessutom har regeringen Marin vidtagit sysselsättningsåtgärder som ger resultat först längre fram. Krisen vore enormt mycket svårare om den inträffat i tider av hög arbetslöshet. I dessa tider då det mesta blir dyrare är lönenivån och löneutvecklingen en viktig fråga. En heltidslön ska räcka för att klara sig bra.

ANDRA LÄSER