Uppsagd efter bara en månad

Ingå kommun har i flera repriser sagt att man ska satsa på ungdomsarbetet. Ett led i det var att anställa en specialungdomsarbetare. Jani Hägerström började jobbet vid årsskiftet. Han hann inte jobba länge förrän han blev uppsagd – den 9 februari var hans sista arbetsdag.

Måste sluta. Specialungdomsarbetare Jani Hägerström började jobba i Ingå den 2 januari. Han fick sparken eftersom hans syn på hur arbetet borde byggas upp skilde sig från chefernas, säger han.
10.02.2017 07:57
Orsaken till att Jani Hägerström bara fick jobba en dryg månad som specialungdomsarbetare i Ingå råder det olika åsikter om.
Jani Hägerström pekar på att glansbilden, som låter påskina hur bra allt börjat arta sig inom ungdomsarbetet i Ingå, de facto har två sidor. Dels den sida man visar upp i medierna, dels den som sker "bakom kulisserna" som han säger.
– Då jag började jobba som specialungdomsarbetare i början av januari hette det att jag skulle ha beredskap att jobba kvällar på ungdomsgården ibland.
I övrigt byggde han upp jobbet så att han ofta åkte ut till skolorna där Ingåungdomar går och fanns till för dem där:
– För jobbet som specialungdomsarbetare inbegriper bland annat besök på skolor, säger Jani Hägerström.
Rent praktiskt höll han morgonkafé i Källhagens skola på tisdagar och var resten av dagen anträffbar på skolan.
– På onsdagar var jag hela dagen på Järnefeltin koulu och utförde klientarbete och var anträffbar. Idén var alltså att synas på skolorna och att tröskeln att komma och tala och söka hjälp skulle vara så låg som möjligt.
Därtill har Jani Hägerström fungerat som teamledare för ungdomsväsendet i Ingå, bland annat med ansvar för att göra arbetslistor.
– Jag har också jobbat med de asylsökande ungdomarna och deras integration i samhället, samt hållit möten med familjer och socialbyrån.

Fick snabbt bra kontakt

På bara två tre veckor etablerade han kontakt med och jobbade med ett tiotal ungdomar som går i Källhagens skola och Järnefeltin koulu. Båda skolorna finns i Lojo, det är i huvudsak i dem som ungdomar från Ingå får sin högstadieutbildning.
– Nu när jag blev uppsagd är jag orolig över ungdomarna som var mina klienter, många av dem har sagt att de inte går med på att gå hos någon annan än mig. Att jag fick över tio klienter redan de första veckorna på jobbet säger också något om hur stort behovet är.
Klienterna anvisades honom via socialbyrån, skolorna och via specialungdomsarbetare och uppsökande ungdomsarbetare i bland annat grannkommunerna.
– Då jag sökte jobbet blev jag tillfrågad om jag också kan jobba kvällar. Då trodde jag att det handlade om att hoppa in och göra kvällsskift på Uncan då någon är sjuk, och annars också kvällar nu och då, vilket jag var redo att göra.

Mer på Uncan, mindre i skolor

Men så fick Jani Hägerström då, enligt vad han säger, order om att satsa mindre på arbetet i skolorna. Han skulle i stället jobba fyra kvällar i veckan på ungdomsgården.
– Det kunde jag inte gå med på. Att jobba på Uncan är inte det jag blev anställd för, det är inte vad en specialungdomsarbetare borde göra. Jag tog emot jobbet för att kunna hjälpa ungdomar där det behövs.
Det här hände ungefär två veckor in i anställningsförhållandet, under Jani Hägerströms prövotid.
– Det var mina chefer som sa att jag ska jobba fyra kvällar i veckan på Uncan. Då skulle min arbetstid vara från 13-21 eller 15-23. Med sådana arbetstider hinner man inte med specialungdomsarbete vilket jag var anställd för att utföra.
Jani Hägerström säger att cheferna, i samband med att han blev uppsagd, gav honom två dagar för att avsluta alla klientkontakter och samarbeten med olika sektorer.
– Jag är jätteledsen att det gick så här, inte för min egen del men för ungdomarna.

Vad vill Ingå ha ut av ungdomsarbetet?

Ingås yngsta fullmäktigeledamot Henrik Wickström (SFP) som också är medlem i bildningsnämnden beklagar att de bägge sidorna, arbetsgivarens och arbetstagarens, gått i kors i den här frågan.
– Som jag ser det, på ett allmänt plan, finns det en del oklarheter i hur man vill koordinera ungdomsarbetet. Det borde utredas vad vi vill ha ut av det. Det finns ju ett klart behov av specialungdomsarbetare i Ingå, säger Henrik Wickström.

"Kan inte diskutera"

Bildningschef Merja Olkinuora säger att hon inte kan diskutera enskilda anställda med pressen.
– Jag kan inte diskutera enskilda arbetstagare, det skulle inte vara moraliskt rätt.

Den bild Jani Hägerström ger av hur han utfört och planerat jobbet känns välstrukturerat – varför gav ni inte honom mer tid än några veckor att bygga upp arbetet?

– Anställningen avslutades under prövotiden. Från arbetsgivarens sida var det klart att det ingår kvällsarbete i arbetsbilden, men vi hade olika bild av hur mycket. Vi har inte sagt att han inte får jobba med ungdomarna i skolorna.

Jani Hägerström

Är utbildad till ungdomsledare på Kanneljärven opisto, med specialinriktning på att stärka ungdomars sociala identitet.
Jobbade tre år i Lojo som ansvarig ungdomsarbetare innan han sökte jobb som specialungdomsarbetare i Ingå.

ANDRA LÄSER