Försvarsmakten fortsätter rengöra engångsandningsskydd

Försvarsmakten fortsätter på begäran av Försvarsministeriet att putsa engångsandningsskydd.

Försvarsmakten fortsätter testet med att rengöra engångsandningsskydd.

Testet med att rengöra engångsandningsskydd som inleddes i april fortsätter under de kommande fyra veckorna. Det meddelar Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Försvarsmaktens test undersöker möjligheten att rengöra andningsskydd med hjälp av en putsningsmetod där väteperoxidgas används. Testresultaten har visat att andningsskydden efter behandlingen är mikrobiologiskt rena och uppfyller skyddens tekniska egenskaper.

Under testperioden följs också skyddens hållbarhet i lagerförhållanden upp.

Förutom engångsandningsskydd kommer man också att utreda möjligheten att putsa skyddsrockar under de kommande fyra veckorna. Rengöringens inverkan på skyddsrockarnas egenskaper undersöks.

Rengöringsmetoden ersätter inte skydd tillgängliga på den öppna marknaden. De putsade skydden kan lagras för tillfällen när skydd inte finns att få på annat håll. Det finns också beredskap att återuppta rengöringsverksamheten om ett sådant behov uppstår i framtiden.

ANDRA LÄSER