Det här skrev VN om för 50 år sedan

Västra Nyland 14 november–26 november 1972.

VN 16 november 1972
20.11.2022 13:00 UPPDATERAD 20.11.2022 13:51
GRUNDSTEN. President Urho Kekkonen murade grundstenen i landets första antibiotikafabrik, Fermion Oy, i Hangö på måndagen.
---
Fabriken kommer att sysselsätta till en början 70 personer. Enbart manlig arbetskraft anställs och arbetet går i tre skift dygnet runt utan avbrott. Man har för avsikt att senare utvidga verksamheten och detta utökar den ordinarie arbetskraften till 150 man.

VÄXANDE CENTRUM
. – Vi får inte bli efter vår granne, vi måste koncentrera resurserna till centrum av Karis.
Sa köpingsdirektör Sigurd Slätis, måndag kväll när fullmäktige enhälligt godkände den generalplan för Karis som ska öka folkmängden till drygt 10 000 invånare före år 1980.

NATTJOUR
. Den 1 januari inför Ingå FBK nattjourer för sin ambulans. Ambulansförarna har nattjour i tur och ordning. Det skulle bli osmidigt att fortsätta med nuvarande system och ringa runt tills man får tag på en ambulansförare nattetid.

BARNTRÄDGÅRD
. Den tanke på en barnträdgård också för sjundeåbarnen som under våren och sommaren 1968 föddes och mognade hos en grupp föräldrar har i dag som resultat en tvåspråkig barnträdgård som går mot slutet av sitt tredje verksamhetsår. Efter diverse lokal- med flere problem, av vilka de ekonomiska inte var de minsta, kunde barnträdgården öppna sina dörrar för 25 barn.
---
Och vad gör man då i en barnträdgård? Man leker, ritar, limmar, gymnastiserar, syr, sjunger, bl.a. med församlingens kantor en gång i veckan, vistas ute med mera. Lärarinnan, fru Birgit Ekström, som har som hjälp en praktikant och en kokerska, har dessutom i höst börjat med en del förskoleuppgifter för 6-åringarna.

SOPOR STÖR
. Volsborna trivs inte med kommunens avstjälpningsplats mitt emot Bygdebo. Råttor, vidrig lukt, flugor, hundra gånger högre fosfathalt i den bäck som rinner närmast avstjälpningsplatsen än i andra närliggande vattendrag, risk för bestående nedsmutsning av Storträsk som hör till kommunens tredje vattenförsörjningsområde är de viktigaste synpunkterna som de grundar sina protester på.

KYRKOVAL
. Demokratin håller långsamt på att vinna insteg också i den kyrkliga förvaltningen. För några år sedan slopade man den graderade röstskalan i de kyrkliga valen, samtidigt som man gjorde det möjligt att bilda valförbund, t.o.m. på partipolitiska grunder. Något större intresse tilldrar sig dessa val visserligen inte, för även om en överväldigande majoritet av vårt lands befolkning tillhör kyrkan så följer med sekulariseringen ändå en ökad likgiltighet för de kyrkliga angelägenheterna. (Ledare).

FRIMÄRKE
. Bondeänkan Lindholm i Tenala, Vikby får sin bygdedräkt på frimärke. Omkring 1876 vävde hon tyget som blev Tenala-dräkt och hamnade på Nationalmuseum. Om söndag ger postverket ut ett frimärke med samma bygdedräkt avbildad. Frimärket har tryckts i 4 miljoner exemplar.

DÅLIGA TÄNDER
. Man räknar med att varannan 50-åring i vårt land är utan tänder!
Hur är det med 20-åringarna? Tandläkare Ove Eriksson som sköter om beväringarnas tänder i Dragsvik säger bl.a. såhär:
Av 600 gossar som rycker in kan man räkna med att fyra har intakta tänder – dvs. inga plomber eller hål.
---
Tandläkare Eriksson berättar att 79 procent av beväringarna i senaste kontingent har 0–6 tänder som behöver vård, medan 25 procent har fler än 7 tänder som inte är bra.


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER