Därför tycker klienterna att hemvården i Ingå bäst i hela välfärdsområdet

Hemvården i Ingå har de nöjdaste klienterna i hela västra Nylands välfärdsområde, visar en riksomfattande enkät. Klienterna känner sig trygga och sedda, och personalen är vänlig.

Hemvården i Ingå har fått toppbetyg av sina klienter.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
25.11.2022 15:57 UPPDATERAD 28.11.2022 15:35
– Vi har en engagerad personal som bemöter klienterna utifrån deras behov och har tillräckligt med frihet för att göra så som är bäst för klienterna. Jag tror också våra vårdare är bra med de anhöriga, och det är ett samarbete som gör att det känns tryggare för alla, säger Camilla Biström, som basar för hemvården i Ingå, om enkäten Berätta om din service som ger hemvården i Ingå i toppbetyg.
I enkäten frågades klienter inom hemvård och på serviceboenden vad de tyckte om sin vård. De bästa enheterna togs fram genom att jämföra poängen för fyra påståenden. Klienterna skulle bedöma om de får tillräcklig hjälp, om vårdarna är vänliga, om de känner sig trygga och om deras önskemål beaktas i vården. Klienter på serviceboenden fick också svara på en fråga om maten. 
Klienterna anser att hemvården i Ingå är av toppkvalitet. Hemvården är i topp på listan över hemvårdsenheter i västra Nylands välfärdsområde. Inga andra västnyländska enheter kom till topp tre. 

ANDRA LÄSER