I höst ska fler få en fjärde dos coronavaccin

Alla över 60 ska i höst få en fjärde dos coronavaccin. Vaccinen öppnas stegvis för olika åldersgrupper.

I höst kan personer över 60 få sitt fjärde coronavaccin.
Den 15 augusti ska det bli möjligt för alla över 65 att få en fjärde dos coronavaccin, och från den 1 september ska det gälla alla över 60. I september ska också alla 12-59-åringar i riskgrupperna få en fjärde dos.
Det här är förhandsuppgifter som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat idag. Den slutliga rekommendationen fastställs senast i början av augusti. Syftet med förhandsuppgifterna är att ge kommunerna tid att förbereda vaccineringen.
Utvidgningen av vaccineringen baserar sig på uppskattningen att coronafallen sannolikt ökar igen till hösten.
— Dessutom har skyddet mot coronavirusets allvarliga former avtagit i de äldre åldersgrupperna och riskgrupperna. I ljuset av det vi nu vet är det motiverat att ge en fjärde dos åt fler i slutet av sommaren, säger överläkare Hanna Nohynek vid THL.
— Bland unga är allvarlig coronavirussjukdom sällsynt och hos dem är skyddet av tre doser ännu mycket gott. Det finns tillsvidare inga grunder för att vaccinera alla friska under 60.
Förhandsuppgifterna om vaccinrekommendationen är i linje med beslut i Danmark och Norge, där epidemin utvecklats på liknande sätt som i Finland.

Under hälften har tagit en tredje dos

THL rekommenderar fortfarande att alla som fyllt 18 och har fått färre än tre vaccindoser låter vaccinera sig. I åldersgruppen 18-49 har bara 46 procent tagit en tredje dos coronavaccin.
I nuläget rekommenderas en fjärde dos coronavaccin till personer över 12 som har kraftigt nedsatt immunförsvar, till personer över 80, till boende i vårdhem eller som får hemvård, till personer mellan 70 och 79 som hör till riskgrupper.
Av dem som fyllt 80 har 65 procent tagit en fjärde dos.

ANDRA LÄSER