Ledare: En halv miljon uppdrag att sköta

Föreningarna spelar en stor betydelse. Men någon måste göra jobbet. 

Föreningslivet är stort i Finland.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
02.01.2023 19:12 UPPDATERAD 03.01.2023 10:08
Föreningslivet har under decennier varit en av grundpelarna i det finländska samhället, inte minst på finlandssvenskt håll.
Samtidigt ser man en oroande tendens. Medlemmar brukar nog finnas, men det är inte bara i en och två föreningar – också här i regionen – där man haft stora problem med att få ihop styrelser. Också på VN:s spalter har den här problematiken återkommit ett flertal gånger i olika sammanhang.
Nu senast var det i Sjundeå IF det var svårt att få med folk till både ordförande- och styrelseposter. Där gick det så långt att man under ett halvt år inte hade en beslutsför styrelse. I stället fick man hanka sig fram med öppna föreningsmöten. Som mest hade man ett tiotal närvarande, det vill säga ungefär i samma klass som vid ett normalt styrelsemöte. 

ANDRA LÄSER