Musiklektioner på distans kräver nya metoder

Sånglektionspromenader, rytmläsning, inspelade ackompanjemang och orkesterövningar på distans har blivit vardag vid kulturinstitutet i Raseborg.

På distans. Studierna vid musikinstituten fortsätter trots virusläget, men på distans. Här håller Milla Kaarto saxofonlektion för Sam Strandberg vid Kyrkslätts musikinstitut.
03.04.2020 16:00
– Distansundervisningen gäller så gott som alla våra 513 elever på något sätt, säger Heli Tondeur, som är rektor för musikinstitutet.
Då alla skolor övergick till distansundervisning blev också personalen vid kulturinstitutet, alltså musikinstitutet och medborgarinstitutet, tvungna att tänka om. Nu har så gott som alla elever distanstimmar med sina lärare.
De 132 barn som går i musiklekskolegrupper får varje vecka sin lektion digitalt. Läraren Monica Henriksson spelar in 45 minuters lektioner för alla åldersgrupper, utom för de yngsta som får en tjugo minuters lektion. Karoliina Wendelin gör samma sak på finska. Instrumenteleverna får ha sina instrumentlektioner via olika former av videosamtal med sina lärare.
– Det har varit ett stort digihopp för våra lärare men det har fungerat ganska bra. Det har också blivit ett starkt kollegialt samarbete mellan kollegerna, säger Tondeur.
Undantagsläget verkar också få barnen att spela mer.
– Det verkar som att eleverna övar mer än annars nu då det inte går att ha andra hobbyer. Och självutvärderingen fungerar bra. Då eleverna ska spela in ett stycke och skicka det till sin lärare kanske de övar lite mer och spelar stycket några gånger extra för att det lite bättre, tror Tondeur.

Bra akustik på torget

Vid musikinstitutet får barn och unga undervisning enligt läroplanen för grundläggande konstundervisning, medan man vid medborgarinstitutet, alltså inom den fria bildningen, kan studera friare. Också där går det att lära sig spela instrument eller ta sånglektioner.
Eva Comét är ansvarig för att planera den individuella musikundervisningen på medborgarinstitutssidan och undervisar själv i solosång. Hon säger att distansstudier kan genomföras på många olika sätt beroende på vad eleverna behöver och var man befinner sig. Själv har hon gett sina elever i uppgift att se en dokumentär och rapportera sina tankar om den, läsa rytmer och skriva egna noter.
– Så har jag också gått på sånglektionspromenader. Det är bra i sådana fall då det är viktigt för eleven att träffa läraren och för läraren att höra vad eleven gör. Jag har varit ute och gått med elever både i Ekenäs och Karis. Då har jag märkt att det är jättebra akustik mitt på Ekenäs torg, säger Comét.
Tekniska hjälpmedel kan också användas för sång- och instrumentundervisning men de har sina begränsningar.
– Det går ganska bra att jobba digitalt i den första oktaven men i andra lägen är det svårt att höra vad eleverna gör. Där spelar plattformen ingen roll.
Musikundervisningen på medborgarinstitutssidan har elever i alla åldrar och på alla nivåer. Eleverna har en spellektion per vecka.