Olika boendeformer i samma hus

Raseborgs Sommarblomma är inget nytillskott i stadens flora, utan ett nytt tryggt boende nära service – antingen i egen bostad, på hyra eller i en samägd bostad.

Visning. Viktor Strandberg från VN Byggservice och Berit Metsämäki från stiftelsen Blomsterhemmet förevisar en lägenhet i Sommarblomman för Maj-Britt Hoffström och Janne Hofvander. De funderar på att hyra en lägenhet via stiftelsen. I bakgrunden skymtar Kaj Bergman och John Lindqvist.
Ett av flera nybyggen i centrala Ekenäs är bostadsaktiebolaget Raseborgs Sommarblomma på Järnvägsgatan. Bygget initierades av stiftelsen Blomsterhemmet och huset i fem våningar ska stå inflyttningsklart i december. Taklagshöjd nåddes den 28 augusti.
– Stiftelsen såg att det finns ett behov av mera hyresbostäder för äldre, så vi tog kontakt med vd John Lindqvist på VN Byggservice, säger Kaj Bergman, som är stiftelsen Blomsterhemmets övervakare av bygget.

Kändes tryggt för alla

John Lindqvist säger att det var ganska lätt att fatta beslutet att gå med i byggprojektet eftersom en stor del av lägenheterna var reserverade.
För stiftelsen var det också ett tryggt projekt i och med att det är ett så kallat RS-projekt, vilket något förenklat innebär att en bank står som garant ifall byggföretaget skulle gå omkull.
– Då skulle vi få tillbaka de pengar stiftelsen lagt ut. Det skulle även de privata köparna få, säger Berit Metsämäki, stiftelsens sekreterare.
Sedan Blomsterhemmet på Raseborgsvägen i Ekenäs stod klart 1956 har en hel del hänt. 40 år senare byggdes Blomsterhemmet till och 2004 såldes huset och verksamheten till Folkhälsan. 2007 stod Folkhälsans nybygge Seniora klart. Stiftelsen Blomsterhemmet äger 14 bostäder i Seniora som hyrs ut till seniorer.

Etta för studerande

I Sommarblomman kommer stiftelsen att äga och hyra ut 16 lägenheter, varav fyra är samägda lägenheter. Ytterligare en lägenhet är reserverad i stiftelsens namn.
En av stiftelsens lägenheter är en 38 kvadratmeters etta med stugkök, sovalkov, egen terrass och stort badrum i husets första våning. Ettan är avsedd för generationsöverskridande boende och verksamhet:
– Den har vi tänkt erbjuda mot en låg hyra till en studerande, förslagsvis vid Axxells närvårdarlinje. Detta mot att den studerande några timmar en gång i veckan gör något tillsammans med de äldre boende i huset som så önskar. Det kan vara att umgås, gå och handla tillsammans eller något annat, säger Berit Metsämäki.
Här hoppas man få till ett samarbete med en fond eller en stiftelse som skulle vara villig att instifta ett stipendium för ändamålet. Stipendiet skulle täcka mellanskillnaden mellan bolagsvederlaget och den verkliga kvadratmeterhyran.
– Tanken är att den studerande skulle betala bolagsvederlaget på tre euro per kvadratmeter och stipendiet resten.
I de övriga hyreslägenheterna uppbärs en hyra på 14 euro per kvadratmeter.
Som extra krydda på gröten finns ett hobbyrum med toalett som stiftelsen disponerar i källarvåningen.
– Rummet kan varje boende hyra tillfälligt som gästrum om man får besökare som stannar några nätter. Det är redan bokat till julhelgen, säger Berit Metsämäki.
– Men man får alltså inte bo permanent eller längre tider i den lokalen, påpekar Viktor Strandberg, ansvarig arbetsledare på bygget.

Äga tillsammans

Samägarskapet går ut på att stiftelsen äger en del av lägenheten, den boende resten.
– Vi har modeller med samägarskap på 50–50 procent, 40–60 procent och till och med 30–70 i en lägenhet, säger Berit Metsämäki.
Det är ett smidigt sätt att få bo i en egen, nybyggd lägenhet, tycker Kaj Bergman. Regler och stadgar kring samägandet är utarbetade av jurister för att vara trygga för alla parter.
– Det ska vara enkla och genomskinliga avtal utan liten text som man kunde missa, säger Berit Metsämäki.
Den dag man flyttar ut från en samägd bostad, av en eller annan orsak, kan antingen stiftelsen lösa in ägarens andel – eller de anhöriga lösa in stiftelsens andel ifall ägaren avlidit.

Närapå lyx

VN Byggservices vd John Lindqvist är mäkta stolt över bygget och säger att lägenheterna är bekväma och hinderfria, helt suveränt planerade i samarbete mellan arkitektbyrån Arkkitehdit Q4 och stiftelsen.
– Det är nog så nära lyxbostäder man kommer utan att vara det. Här är så många bekväma detaljer som jag skulle ta med mig om jag byggde ett hus åt mig själv. Inga trösklar, förutom vid ytterdörren, och skjutdörrar som går in i väggen.
Hissen i huset berömmer å sin sida Viktor Strandberg.
– Den är så stor att det vid behov ryms en bår med sjukvårdspersonal i den.

ANDRA LÄSER