Casino och De fyra vindarnas hus kan säljas

Listan med fastigheter som Hangö stad vill sälja kan växa. Bland annat föreslås Silversands campingområde och folkparken i Hangöby säljas, men man gör också ett nytt försök med Casino och De fyra vindarnas hus.

Fastigheter

Tekniska nämnden föreslår lägga till nya objekt till listan med fastigheter som Hangö stad ska sälja. Till de här hör folkparken i Hangöby, Campingområdet vid Silversand, fiskförädlingshallen vid Tegelbruksvägen och portbyggnaden, yrkesskolan samt brandstationen vid Koverhar.

– Vi ska också se vad vi gör med Motorgatan 5, men den fastigheten behandlar vi senare, säger Bengt Lindholm, chef för intern service.

Förutom de här fastigheterna föreslår nämnden också sälja Ljungbo, Casino samt iskällaren bredvid, restaurang Park och De fyra vindarnas hus. De här byggnaderna har man också tidigare föreslagit att staden ska sälja, men av olika orsaker har de inte kommit med på listan.

Kan säljas. De fyra vindarnas hus är en av fastigheterna som Hangö stad föreslås sälja. Bild: Lina Enlund

– För Casino, iskällaren och Park har planeringsskedet för området ändrat, så nu gör vi ett nytt försök med fastigheterna, säger Lindholm.

Han poängterar ändå att det än så länge bara är ett förslag som tekniska nämnden för fram. Efter det här ska ännu stadsstyrelsen behandla ärendet, och efter det fattar slutligen fullmäktige beslut om ifall fastigheterna ska säljas.

På listan med fastigheter som staden äger finns också Gamla Ljungbo, träbyggnaden som är bakom Ljungbo. Tidigare har man bestämt att byggnaden ska rivas, men nu föreslås det att byggnaden ändå ska säljas.

– Vi har en intressent som möjligtvis vill köpa fastigheten. Men inget är klart, säger Lindholm.

På listan med fastigheter som Hangö stad vill sälja finns sedan tidigare Warrant-magasinet, en gårdsbyggnad på Skolgatan, Esplanaden 107, Nykärrsgatan 22, Täktom skola och Lappvik skola.