Caruna grävde av vattenledning

Bild: VN-arkiv

Caruna gräver för tillfället ner elledningar i Sjundeå. Under onsdagskvällen gick kommunens vattenledning av i samband med grävningarna.

Kommunens vattenledning längs Östra Kungsvägen, Lillåker och Engesbyvägen grävdes av under onsdagskvällen. De som bor vid de här vägavsnitten var utan vatten fram till klockan 21 på kvällen. Också under torsdagen förekom problem med vattendistributionen på de här områdena.

Efter avbrotten var vattnet grumligt, men drickbart. Vattnet blir klart igen om man låter det rinna tillräckligt länge uppger man på kommunen.

Sker sällan

Någon ansvarig på Empower Oy, som Caruna anlitat att utföra grävarbetet här, har Västra Nyland inte kunnat nå för en kommentar trots upprepade försök både under torsdag och fredag.

På Eltel networks, som också utför grävarbeten för Carunas räkning bland annat längs Överbyvägen i Kyrkslätt, uppger regionchef Kimmo Marjamäki att misstag av den här typen inte helt går att undvika då kablarna grävs ner.

– Det ligger alltid en risk i att gräva i marken trots att vi har kartor och till och med kommunanställda på plats som pekar ut vattenledningarna åt oss. Vi känner till vattenledningarnas placering, men inte på vilket djup i marken de ligger.

Han poängterar också att en del vattenrör funnits i marken sedan 1970-talet, vilket betyder att en del av dem kan ha rört på sig avsevärt beroende på var de är placerade, på grund av erosion och tryck i marken.

För ett år sedan förstörde Eltel elkablar och dräneringsrör på en privat persons marker i Raseborg. Fallet väckte mycket negativ kritik mot företaget, som enligt Marjamäki blivit försiktigare.

– Vi har lärt oss av våra misstag, missöden av den här typen sker numera ytterst sällan. Vi har alltid tillstånd då vi gräver på någons privata gård och ser till att städa efter oss. Allt för att markägarna inte ska uppleva att de blir påtrampade.

Mer läsning