Campus Lönneberga behövs

I fjol fastställdes en ny servicestrategi för äldreomsorgen i Ingå. Konkret utgår strategin från att minska på behovet av resurserat boende.

Detta kan ske genom att de äldre först i ett senare skede av livet behöver ett resurserat boende och genom att erbjuda andra lättare former av vård, såsom mer avancerad hemvård och utökat korttidsboende. För att nå målet behövs Campus Lönneberga, ett nybygge med ändamålsenliga utrymmen för bland annat korttidsvård, hemvård, seniorrådgivning och dagverksamhet.

Hemvården har vuxit i takt med att befolkningen åldras. I dag hör cirka 300 personer till gruppen äldre som får regelbunden hemvård. Hemvårdspersonalen gör årligen över 30 000 besök, en siffra som dubblerats under de senaste tio åren. Satsningarna på hemvården och korttidsvården kommer att vara nästa fas i utvecklingen av äldreomsorgen. Nu gäller det att få planerna att gå i lås.

Vår äldreomsorg ska också tillgodose möjligheten att få god vård hemma i Ingå.

En äldreomsorg, baserad på en bra strategi, förverkligad av en motiverad personal ska föra oss in i nästa skede.

Kaj Karlstedt SFP, Ingå