Campingtvist slut – inga båtar på land

Borta. Platserna 83-93 hörde till dem som Ingå kommun ville få bort. De är nu tömda. Bild: Mira Strandberg

Båtar får inte förvaras på stranden på Bjurs friluftsområde. Det är slutkontentan av en lång rättsprocess som Högsta förvaltningsdomstolen nu sätter punkt för.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande innebär att byggnads- och miljönämndens ursprungliga beslut från maj 2014 träder i kraft, om än i något förändrad form. Båtar får inte förvaras på stranden utan måste "vid behov" förvaras på trailer på parkeringsplatsen eller vid Nyladubukten.

Formuleringen lämnar ändå mycket utrymme för tolkning, anser Satu Heino, ordförande för föreningen Bjursin vaunuilijat, som driver friluftsområdet och campingen.

– Vad betyder förvaring och vad betyder "vid behov"? Ska man varje gång man varit ute med sin båt dra upp den på en trailer och köra bort den blir det en förskräcklig rumba och massor av trafik, vilket också gör att vägarna blir i dåligt skick. Vem ska tolka beslutet? Det här beslutet kommer att uppröra mångas känslor, säger hon.

Enligt Jorma Laiho, ordförande för byggnads- och miljönämnden i Ingå, vill man främst komma åt långvarig förvaring av båtar på otillbörliga ställen.

– Det finns ju kajplatser för båtar, men nu förvaras de överallt längs stränderna. Antingen ska båtarna vara i vattnet eller helt borta, på trailers på parkeringsplatsen. Annars blir det ju som vilda västern, säger han.

Laiho menar att friluftsområdet använts som en gratis förvaringsplats för båtar också över vintern, vilket inte ligger i kommunens intresse.

Lång rättsprocess

Det var Ingå kommun som hade överklagat Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, där bestämmelserna om båtförvaring hade hävts på yrkande av föreningen Bjursin vaunuilijat.

Däremot ändrade Högsta förvaltningsdomstolen inte på Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att häva två andra bestämmelser i miljö- och byggnadsnämndens ursprungliga beslut.

De gällde ett krav på att Bjursin vaunuilijat gör upp en utvecklingsplan för området och satte en tidsfrist på fem år på campingverksamheten. Högsta förvaltningsdomstolen var enig med Helsingfors förvaltningsdomstol om att de här bestämmelserna faller utanför byggnads- och miljönämndens beslutanderätt.

Varken Helsingfors förvaltningsdomstol eller Högsta förvaltningsdomstolen godkände Bjursin vaunuilijats krav på att häva bestämmelsen om färre platser för husvagn. Byggnads- och miljönämnden ville att föreningen ska sluta använda sjutton av platserna längst söderut. Enligt Satu Heino har de platserna redan tömts.

– Alla platser längs vägarna är tömda. Många av dem vars plats vi tog bort hade haft samma plats för sin husvagn i 10–15 år, några hade varit här sedan starten på 1980-talet. De valde att helt lämna området, så vi förlorade många kunder på det, säger hon.

Hoppas på framtiden

Bjursin vaunuilijat ser ändå nu förhoppningsfullt på framtiden, efter att rättsprocessen avslutats.

– Vi har mycket iver att bygga och utveckla men det har varit så osäkert med behandlingen i domstolarna. Nu hoppas vi kunna gå framåt, trots att vi miste intäkter genom att så många kunder lämnade oss. Men vi skulle verkligen behöva en ny servicebyggnad, bara två toaletter och en dusch är inte tillräckligt.

På friluftsområdet finns förutom husvagnsplatser också sängplatser i några stugor på området. De här har varit mycket populära under året.

– Ibland har vi till och med varit tvungna att säga nej till folk för vi har haft så fullt. Det är fiskare, naturfolk och barnfamiljer som använder stugorna. Många av dem är långväga, säger Heino.

På stugsidan kommer Bjursin vaunuilijat inom kort att göra en liten men viktig uppgradering: stugan ska få rinnande vatten och en varmvattenberedare.

– Det är ett svar på önskemål av kunderna, som gärna vill kunna tvätta händerna efter att ha gått på dass. Vi kommer att dra en vattenslang från bastusidan och installera en liten varmvattenberedare, säger Satu Heino.

Mer läsning